Alina Boström

Börja leva ett hälsosamt liv startar oftast med små förändringar. Livsstil och hälsa har ett starkt samband vad det gäller ett ökat välbefinnande. Träningen ska vara rolig, inspirerande och effektiv. Jag hjälper dig och ger dig motivation, coachning och peppning. Jag utgår från varje individs förutsättningar, behov och mål, sen skapar jag ett träningsprogram/upplägg som passar just dig.

Tillsammans når vi dina mål!

Webbplats:www.abtraining.se
E-post:alina@abtraining.se
Ort: Stockholm