Nicklas Hellborg

Att göra saker med glädje ökar prestationen och därmed resultaten. Jag bygger all min träning med glädje i grunden och arbetar mycket med att klienten ska bli insatt i sin egna träning. Insikt i det man gör utvecklar, och för mig är utveckling och glädje de två ledande orden när det kommer till träning.

Webbplats:http://nh-training.com
E-post: info@nh-training.com
Ort: Stockholm